భాగస్వామ్య వ్యాపారం కోసం ముఖ్యమైన చిట్కాలు | Partnership Business Agreement #23

Partnership business గురించి తెలుగులో ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది కలిసి చేసే వ్యాపారాన్ని భాగస్వామ్య వ్యాపారం(Partnership business) అని అంటారు . ఈ వ్యాపారములో ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది యజమానులు ఉంటారు కాబట్టి వ్యాపారానికి కావలసినంత …

వ్యాపారంలో విజయం సాధిచాలంటే ఇలా ప్రారంభించండి | How to start a small business 2019

How to start a small business in Telugu ప్రపంచం లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ లు రాత్రికి రాత్రి పుట్టలేదు. ఎక్కడో ఎవరికో ఓకే ఆలోచన వచ్చి దానికి ఒక ప్రణాళిక వేసి, కావలసినంత పెట్టుబడి …

Subscribe to our mailing list

Thank you for subscribing.

Something went wrong.